Ethisch verantwoord sporten

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?


De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Wie zijn de API's binnen onze club?

Marleen Willem     Ricardo Naeyaert
0477/419 199       0472/75 77 48

Say no to doping

Wat is  ​'doping'? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een 'dopingpraktijk' begaan.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten. Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een 'toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)' vereist is.

Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde (sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole.

Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en drugswetgeving.

Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter van doping!

Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse Overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het Wereld Anti-dopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren: binnen wedstrijdverband, onmiddellijk na een wedstrijd, of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij topsporters gebeurt.

Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het belang van de sporttak.

Op www.dopinglijn.be vind je een video en uitgebreide informatie over het dopingcontroleproces, en de rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de sportfederatie/wedstrijdorganisator.

Sport(a)-manieren

Sportivos Label

Lions Zedelgem behaalde in 2017 de Sportivos Bronzen-label. Tijdens het traject die we volgden om het Bronzen label te behalen werden onze clubbestuurders gevormd omtrent verantwoord schenken van alochol. We werden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen onze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club werd gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Gezond sporten

Sporten is leuk, maar enkel als dit op een gezonde manier gebeurd. Vaak blesseren sporters zich of krijgen ze klachten die op voorhand vermeden kunnen worden. Wij willen onze leden helpen om blessures te vermijden. Volg de 10 tips van Gezond sporten en doe de test via volgende website: https://gavoor10.be/check-up/ 

  1. Check-up: luister naar je lichaam
  2. Eten en drinken: drink en eet voldoende en gezond
  3. Trainingsopbouw
  4. Materiaal en omgeving
  5. Opwarming
  6. Core stability & Balance
  7. Beweeglijkheid en lenigheid
  8. Kracht
  9. Coolingdown
  10. Multifactorieel

Gedragscodes

Als club maakten wij verschillende gedragscodes op voor onze leden en entourage. Hieronder kunt u alle gedragscodes downloaden en bekijken.

Gedragscode Trainers
Word – 27.6 KB 22 downloads