Ethisch verantwoord sporten

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?


De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Wie zijn de API's binnen onze club?

 

Sport(a)-manieren

Sportivos Label

Zedelgem Lions behaalde in 2017 de Sportivos Bronzen-label. Tijdens het traject die we volgden om het Bronzen label te behalen werden onze clubbestuurders gevormd omtrent verantwoord schenken van alochol. We werden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen onze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club werd gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Gedragscodes

Gedragscode voor sporters

Gedragscode Lions Sportclubs - Spelers
Word – 278,3 KB 146 downloads

Gedragscode voor bestuursleden

Gedragscode Lions Sportclubs Bestuur
Word – 278,3 KB 152 downloads

Gedragscode voor Trainers / Coaches

Gedragscode Lions Sportclubs Trainers
Word – 279,0 KB 152 downloads

Gedragscode voor ouders

Gedragscode Lions Sportclubs Ouders
Word – 280,8 KB 153 downloads

Visie rond gokken

Als club zijn we er ons bewust van dat we een verantwoordelijkheid hebben wat betreft sportweddenschappen en andere vormen van gokken. We weten uit onderzoek dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Het gokgedrag van sportclubleden is bovendien tienmaal meer risicovol.

We zien het daarom als onze taak om te waken over het welzijn van onze leden in de context van de sportbeleving. We werken aan een omgeving waar de sportbeleving centraal staat, en gokken niet de norm is.

Daarom kijkt onze club als volgt naar het thema gokken:

- De club zet haar leden nooit aan tot gokken, en organiseert zelf nooit sportweddenschappen in de club (met als enige mogelijke uitzondering een eenmalig ludiek fondsenwervingsinitiatief, met beperkte inzet en beperkte winst). Er wordt eveneens nooit in clubverband deelgenomen aan sportweddenschappen. De club zet in op gezonde sponsorwerving. Sponsoring door de goksector wordt daarbij maximaal vermeden.

- Jongeren en jongvolwassenen komen zo weinig mogelijk in contact met gokken (inclusief reclame en sponsoring). Minderjarigen mogen nooit deelnemen aan om het even welke vorm van kansspelen. Daarnaast laat de club/federatie ook niet toe dat er gegokt wordt op de sportprestaties van minderjarige sporters.

- Gokken op wedstrijden en competitie waarin je zelf speelt, of op een ploeg of sporter waar je zelf heel dicht bij staat (trainer, manager, …), is ten allen tijde verboden.

- We waken erover dat sportclubleden die problemen ervaren door deelname aan sportweddenschappen, geholpen en ondersteund worden. De federatie/club heeft hier een doorverwijzende rol met respect voor de melder en alle betrokkenen. We adviseren de persoon in kwestie om anoniem contact op te nemen met De Druglijn. Deze rol kan opgenomen worden door de club-API.