Ethisch verantwoord sporten

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?


De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Wie is de API binnen onze club?

Lenie Duthoo
lenie.duthoo@gmail.com

 

Sport(a)-manieren

Sportivos Label

Zedelgem Lions behaalde in 2017 de Sportivos Bronzen-label. Tijdens het traject die we volgden om het Bronzen label te behalen werden onze clubbestuurders gevormd omtrent verantwoord schenken van alochol. We werden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen onze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club werd gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Gedragscodes

Gedragscode voor sporters

Gedragscode Jeugdspeler
PDF – 338,2 KB 141 downloads