Ethisch verantwoord sporten

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?


De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Wie zijn de API's binnen onze club?

Marleen Willem     Ricardo Naeyaert
0477/419 199       0472/75 77 48

Sport(a)-manieren

Sportivos Label

Lions Zedelgem behaalde in 2017 de Sportivos Bronzen-label. Tijdens het traject die we volgden om het Bronzen label te behalen werden onze clubbestuurders gevormd omtrent verantwoord schenken van alochol. We werden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen onze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club werd gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Gezond sporten

Sporten is leuk, maar enkel als dit op een gezonde manier gebeurd. Vaak blesseren sporters zich of krijgen ze klachten die op voorhand vermeden kunnen worden. Wij willen onze leden helpen om blessures te vermijden. Volg de 10 tips van Gezond sporten en doe de test via volgende website: https://gavoor10.be/check-up/ 

  1. Check-up: luister naar je lichaam
  2. Eten en drinken: drink en eet voldoende en gezond
  3. Trainingsopbouw
  4. Materiaal en omgeving
  5. Opwarming
  6. Core stability & Balance
  7. Beweeglijkheid en lenigheid
  8. Kracht
  9. Coolingdown
  10. Multifactorieel