Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen omtrent onze basketkampen:

Hieronder vind je tal van vragen terug die we vaak doorkrijgen. Kijk gerust hieronder of u een antwoord op uw vraag terugvindt. 

 

Wanneer vinden de basketkampen plaats?

 1. Kerstkamp 1 - 2020: van 21 tot en met 23 december 2020
 2. Kerstkamp 2 - 2020: van 28 december tot en met 30 december 2020
 3. Krokuskamp 2021: van 17 tot en met 19 februari 2021
 4. Paaskamp 2021: van 
 5. Zomerkamp Girls only 2021:

 

Waar vinden de basketkampen plaats?

De basketkampen vinden steeds plaats in Sporthal De Bosserij, Acaciastraat 31a, 8210 Veldegem.

 

Zoek onze locatie op via Google Maps.

 

Hoeveel kost een kamp?

 • Volledig basketkamp (3dagen) = 90 euro / Girls Only (5 dagen) = 150 euro
 • 1 dag Basketkamp = 32 euro
 • Halve dag Basketkamp = 16 euro

Het bedrag dient gestort te worden op ons rekeningnummer BE06 0682 0595 9622 met vermelding van Naam + Voornaam + welk sportkamp (Kerstkamp / Krokuskamp / Paaskamp of zomerkamp)

 

Ik krijg een betalingsherinnering, maar ik heb al betaald:

Het kan gebeuren dat de betalingsherinnering en het betalen elkaar kruisen. Soms duurt het 3 tot 4 dagen vooraleer de betaling op onze rekening komen.

Indien je een betalingsherinnering krijgt, vragen wij om het bewijs van betaling mee te brengen op de eerste dag van het kamp. Hebt u nog niet betaald, dan vragen wij om zo snel mogelijk de betaling uit te voeren. 

 

Hoe kan ik inschrijven?

Inschrijven voor het kamp gebeurt door een mail te sturen naar luc_629@hotmail.com

In de mail deel je volgende gegevens mee:

 • Naam + voornaam deelnemer:
 • Geboortedatum:
 • Lid van een basketbalclub? Zo ja, welke?:
 • Deelname aan volledig kamp? Indien niet specifieer welke dagen je zoon/dochter zal deelnemen:
 • Deelname aan welk kamp?

 

Kortingen (cumuleerbaar):

 • Gezinskorting (voor 2de, 3de ... lid van een gezin) = 5 euro (enkel van toepassing als een kamp volledig wordt gevolgd)
 • Deelname aan 2de, 3de ... basketkamp in hetzelfde jaar = 10 euro (enkel als telkens een volledig kamp wordt gevolgd)

 

Annulering van het sportkamp:

Een inschrijving voor een sportkamp kan geannuleerd worden tot uiterlijk 1 dag voor het eigenlijke sportkamp. Deze annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren. In dit geval wordt het reeds gestorte bedrag teruggestort.  Een deelnemer die wegens ziekte of ongeval niet kan deelnemen, dient voorafgaandelijk aan het sportkamp, ons een origineel gedateerd medisch attest te bezorgen. Indien een deelnemer niet komt opdagen op een sportkamp, blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd.

 

Fiscale aftrekbaarheid van sportkampen:

Is de deelnemer jonger dan 12 jaar terwijl hij of zij deelneemt aan het sportkamp, dan kan je het inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen. Let erop dat de ouder, die het kind fiscaal ten laste heeft, de betaling uitvoert. Zedelgem Lions stuurt automatisch in het voorjaar 2020 de attesten op aan alle betrokkenen die aan de voorwaarden voldoen.

 

Attesten mutualiteit:

Sommige mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming per kampdag. Als organisatie voorzien wij binnen de 4 maanden na een kamp de nodige attesten om in te dienen bij uw mutualiteit. U dient hier zelf niks voor te doen. De attesten worden automatisch door Zedelgem Lions opgestuurd via mail.

 

Is er opvang voorzien?

 • 's morgens: van 8u tot 9u00
 • 's avonds: van 16u00 tot 17u00

Deze opvang is gratis. Vanaf 8u zal er pas een begeleider van Zedelgem Lions aanwezig zijn. Ben je vroeger dan 8u dan is dit op eigen risico en kunnen wij als organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De opvang loopt 's avonds tot 17u00. Wees steeds op tijd om je kind af te halen.

 

Wat is er inbegrepen in een kamp?

 • Verzekering
 • Gratis drankje om 10u00 en een vieruurtje
 • Aandenken voor diegene die heel het kamp volgt
 • Een basketbal trainingsprogramma op maat gegeven door gediplomeerde trainers