Recht op korting?

Gezinskorting:

Er wordt een korting van € 40,00 toegekend voor het tweede, derde… aangesloten gezinslid. Bij het betalen van het lidgeld mag je automatisch 40 euro aftrekken van het lidgeld voor een 2de, 3de of ... aangesloten gezinslid. Deze combinatie geld over de verschillende sporten heen (Basket, Multimove, Rolstoelbasket en G-wielrennen).

Wie bij Multimove voor een half jaar inschrijft of voor 1 periode krijgt € 20,00 gezinskorting.

 

Korting voor leden met een verhoogde tegemoetkoming of leden die in het bezit zijn van een geldige European Disability Card:

Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of in het bezit is van een geldige European Disability Card krijgt 40 euro korting op zijn lidgeld. Het is mogelijk om dit te combineren met een gezinskorting. Wat moet je hiervoor doen, een klevertje van uw mutualiteit of het voorleggen van de European Disability Card aan ons bestuur via info@zedelgemlions.be. Eindigt dit mutualiteitsklevertje op cijfer 1, dan hebt u automatisch recht op de korting verhoogde tegemoetkoming.

 

Tussenkomst in sociaal, culturele en sportieve participatie via het OCMW:

Sommige leden kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in sociaal, culturele en sportieve participatie via het OCMW (https://www.zedelgem.be/financiele-steunverlening). Mogen wij wel vragen om eerst na te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Niet iedereen heeft recht op deze tussenkomst en we willen de diensten van het OCMW niet nodeloos belasten met aanvragen die automatisch negatief beantwoord zullen worden.

 

Lidgeld betalen in 2 delen:

Ook dit seizoen kunt u uw lidgeld opnieuw in 2 delen betalen. Het 1ste deel betaal je tegen 15 mei, het 2de deel betaal je tegen 1 augustus. U zal nog een herinnering krijgen om het tweede deel te betalen.

 

Automatisch mutualiteitattest na betalen lidgeld:

Als club sturen we automatisch via mail een attest op die u kunt indienen bij uw mutualiteit om een deel van het lidgeld van de sportclub te recupereren. Hiervoor dient u niks te doen. Het attest wordt binnen de 2 maanden naar u opgestuurd, hier vroeger achter vragen heeft geen zin, ons secretariaat dient de tijd te hebben om alle attesten in orde te kunnen brengen.

 

Kledijbank:

We voorzien een sportkledijbank waar onze leden van basket en rolstoelbasket sportkledij kunnen ruilen of tweedehands kledij kunnen aankopen voor een symbolische euro. Deze kledijbank zal 2 keer per jaar worden aangeboden. Hiervan worden de spelers en leden op de hoogte gebracht. 

 

Sociaal Fonds:

Wie na het genieten van alle voorgaande maatregelen nog problemen heeft om het lidgeld te betalen of te functioneren bij onze club, kan in aanmerking komen voor het sociaal fonds. Deze tussenkomst wordt maar toegekend nadat alle mogelijke andere acties worden uitgewerkt. Een aanvraag tot tussenkomst gebeurt via onze voorzitter Ricardo Naeyaert via info@zedelgemlions.be.